Spring naar inhoud

Overige gegevens

Statutaire resultaatdeling

Statutaire winstdeling

Volgens artikel 26 van de statuten stelt het bestuur de jaarrekening over het afgelopen boekjaar op, inclusief het voorstel tot resultaatbestemming

Volgend hoofdstuk: 7 Controleverklaring